Protipožiarné dvere

Protipožiarne dvere sú charakteristické protipožiarnou odolnosťou, čo znamená že odolávajú požiaru určitým spôsobom a určitý čas.

Označovanie: EI - brániace šíreniu tepla,

                      EW - obmedzujúce šírenie tepla, 30/45/60/90...- čas odolnosti v minútach,

                      DP1 (D1) - konštrukcia neobsahujúca horľavý materiál (napr. oceľové),

                      DP3 (D3) - konštrukcia obsahujúca horľavý materiál (napr. drevo),

                      C - samozatváracie zariadenie,

                      S - dymotesné

V drvivej väčšine sa jedná o interiérové dvere, ale jestvujú aj exteriérové.  

nowyppoz.jpg

NT78EI_zoom.jpg       

NT78EI_800.jpg

Copyright 2014 AEon Manager 2.0, PLASTTIME s.r.o., Duklianska 3750/20/A , Bardejov